2014. február 21., péntek

Szellemi eszközeink

“Amilyen az intellektusom, olyanok a gondolataim, amilyenek a gondolataim, olyanok a cselekedeteim, amilyenek a cselekedeteim, olyanok a szokásaim, amilyenek a szokásaim, olyan a sorsom.” Sokan hallottuk már ezt a gondolatsort, sokan tartottuk nagyon is igaznak. Miért van mégis, hogy amikor sorsunkkal elégedetlenek vagyunk, amikor erőfeszítéseink rendre zátonyra futnak, aligha jut eszünkbe gondolkodásmódunkban keresni a hibát? Sokkal egyszerűbbnek tűnik a külvilágban, társunkban, főnökünkben, stb. keresni bajaink okát. Mert bár az elmélet szintjén talán már felismertük, hogy sorsunk valóban visszavezethető intellektusunk és gondolataink működésére, a kérdés mégis megmarad: hogyan tudjuk a gyakorlatban úgy működtetni e kettőt, hogy erőfeszítéseink sikeresek legyenek?

Az egyik válasz egy egyszerű hasonlaton alapuló gondolatsorban rejlik, melyet akár kis szellemi szójátéknak is tarthatunk. Alapja az angol “scope” szóból (jelentései: látásmód, hatáskör, tér, terület, mozgás) különböző előtagokkal képezhető műszerek, eszközök (mikroszkóp, teleszkóp, periszkóp, sztetoszkóp, kaleidoszkóp), valamint intellektusunk működtetése között vonható párhuzamon alapul. Hiszen látásmóddal, hatáskörrel, térrel, mozgással intellektusunk is jellemezhető, mint ahogy kétségtelenül rendelkezésünkre állnak a fizikai eszközök szellemi megfelelői is, csak tudnunk kell, hogyan bánjunk velük. Tudunk bánni velük?

Szellemi mikroszkóp
Lencséje alatt megláthatjuk a dolgok összetevőit, felismerhetjük a helyzetek kórokozóit, még mielőtt elterjednének, és így a megfelelő gyógyszer adagolásával idejében elejét vehetjük a súlyosabb kórok kialakulásának. Felismerhetjük magát a betegséget, azaz a negatív érzést vagy gondolatot, és ennek okát is. Ha pl. a harag betegsége van kialakulóban, az intellektus mikroszkópját használva megtalálhatjuk haragunk valódi okát. Tegyük fel a kérdést: “mi rejlik haragom mögött?” Az őszinte válasz mindig az, hogy mások nem azt tették, amit mi akartunk. A kérdéseket tovább szűkíthetjük: “Miért akartam, hogy ezt vagy azt tegyék?” Ily módon eljuthatunk egy negatív érzelem végső okáig.
Megvizsgálhatjuk szellemi mikroszkópunk alatt, pl. azt, hogy mi rejlik féltékenységünk mögött. Minden bizonnyal azt találjuk, hogy nem ismerjük saját értékeinket; magunkat másokhoz hasonlítjuk. Mit találunk félelmeink mögött? Önbizalmunk hiányát, és azt, hogy sem önmagunkban, sem másokban nem tudunk hinni. Hasonló módon használhatjuk szellemi mikroszkópunkat bármely baj felismeréséhez.

Szellemi teleszkóp
Használatával képesek vagyunk továbblátni az adott pillanatnál, meglátni a jövőt a jelenben: azaz a gondolat, szó, cselekedet következményét. A felszín mögé látunk, ezért nem érnek meglepetések.
Szellemi teleszkópunkkal azonban csak akkor láthatjuk a teljes, reális képet, ha tudatunkat nem szűkítik, nem torzítják a jelennel kapcsolatos érzéseink, és a jövővel kapcsolatos elvárásaink.
Ilyenkor a valós képet látjuk, csak a kép fókuszát kissé távolabbra állítva.

Szellemi periszkóp
A tenger mélyén haladó tengeralattjáróban a periszkóp segítségével bármikor felmérhetik, mi történik a felszínen. Ha használjuk szellemi periszkópunkat, mi is képesek vagyunk magunkba merülni, képesek vagyunk befelé fordulni, majd újra kiemelni tudatunk fókuszát, hogy körülnézzünk és felmérjük, mit kell tennünk. De nem veszünk el szükségtelen dolgokban, ha kell, visszahúzódunk, teljesen megállunk. Kerüljünk bármilyen hátrányos helyzetbe is, az nem hat ránk negatívan, hiszen szellemi oxigénünket belülről kapjuk. Jó önmegerősítő gyakorlat a “víz alá merülés” gyakorlása, amikor önmagunkban és önmagunkkal vagyunk. Szellemi periszkópunkat ugyan időről időre felengedjük egy kis szemlére, hogy aztán újra visszahúzzuk önmagunkba.

Szellemi sztetoszkóp
Akár finom műszerével az orvos, mi is képesek lehetünk intellektusunkkal érezni a másik ember, vagy akár események, helyzetek pulzusát, ritmusát. A nagyon ráhangolódott intellektus a rejtett pulzust és ritmust is fel tudja fedezni. A mély csendben - melyben még a saját gondolataim zaja sem zavar - képesek lehetünk a másikra való ráhangolódásra.

Szellemi kaleidoszkóp
Gyermekkorunkban csodálkozva néztük, ahogy a kis csőben egymást váltogatták a szebbnél szebb képek. A színes üvegdarabkák legkisebb mozdulatunkra is szétfutottak, a képek szétestek, és a másodperc töredéke alatt egyszer csak ott volt szemünk előtt egy újabb csodás kép! Életünkben ez a töredéknyi idő akár heteket, hónapokat, éveket jelenthet, hosszabb ideig is eltarthatnak nehéz, kaotikus helyzeteink - de tudjuk, hogy minden helyzet egy újabb tanulási lehetőséget jelent számunkra. Lehet, hogy minden összetörik körülöttünk, lehet, hogy az adott helyzetet még nem vagyunk képesek átlátni, de hisszük, hogy ami végül kialakul, új lehetőséget, mélyebb tartalmat hordoz majd. Ha ez a bölcsesség és ez a hit hatja át intellektusunkat, nem csak saját életünknek, hanem mások életének is sok gyönyörű mintázatát fedezhetjük fel. Mert a hitünk az a pozitív energiaáram, ami a jelen helyzetet egy pillanat alatt átfordíthatja.

Intellektusunk működése akkor megfelelő, ha mind az öt szellemi eszközt használni tudja. Nem csak analizálnia és megértenie kell, hanem képesnek kell lennie a befelé fordulásra, a másikra való ráhangolódásra is, csakúgy, mint egy képzet, egy látomás megteremtésére. Hiszen az emberiség összes nagy kalandja, a legszebb művészeti alkotások, a szentek minden csodálatos cselekedete egy látomással kezdődött.

Ha az öt fizikai eszköz működését vizsgáljuk, észrevesszük, hogy működésük a mozgástól függő változásán alapul. És ahogyan a mikroszkóp lencséjét hol közelebb, hol távolabb állítva, a periszkópot behúzva és kitolva, a sztetoszkópot új helyekre helyezve, a kaleidoszkópot elforgatva mindig más-más jelet, képet, hangot kapunk, úgy segíti tisztánlátásunkat a fizikai eszközök szellemi megfelelőinek “mozgatása” - látásmódunk változtatása.

Tegyük fel magunknak a kérdést: hogyan használom ezeket a szellemi eszközöket? Képes vagyok szellemi mikroszkópommal felismerni, mely tulajdonságaim hívnak elő egy-egy eseményt, hol kell a fejét felütő kórokozóra odafigyelnem? Szellemi teleszkópomat szemem elé helyezve látom-e, milyen jövő felé visz jelenem, tudok-e korrigálni, ha szükséges? Képes vagyok befelé fordulni, felismerni értékeimet, megerősíteni önmagamat? A többi emberrel való érintkezésben odafigyelek-e szellemi sztetoszkópom jelzéseire, vagy a saját gondolataim zajától meg se hallom őket? Van-e bátorságom elforgatni szellemi kaleidoszkópomat, hittel és lelkesedéssel várom, míg az új mintázat megjelenik?

Ha a kérdésekre őszinte igennel tudunk válaszolni, ha intellektusunkat ilyen összetett módon tudjuk működtetni, erőfeszítéseinket siker koronázza majd.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése